CÁC TIỆN ÍCH KHÁC

Phim tư liệu

Albums ảnh

Ngày này năm xưa

Văn bản phòng

Sơ đồ site

Tìm kiếm

TRANG CHỦ » Đảng - Đoàn thể

Đảng - Đoàn thể

CHI BỘ ĐẢNG
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ HÌNH ẢNH
01 Trần Hoàng Lạc Bí thư chi bộ  
02 Đặng Hương Giang Phó Bí thư chi bộ  
03 Dương Hồ Vũ Chi ủy viên
04 Nguyễn Hữu Luân Đảng viên  
05 Tô Minh Đương Đảng viên
06 Dư Thanh Hồng Đảng viên  
07 Trịnh Khắc Trung Đảng viên  
08 Nguyễn Quốc Danh Đảng viên  
09 Nguyễn Quang Cảnh Đảng viên  
10 Quách Thành Tạo Đảng viên
11 Trần Hồng Cẩm Đảng viên  
12 Trần Minh Trường Đảng viên
CÔNG ĐOÀN NGÀNH
Dương Hồ Vũ Chủ tịch
Trịnh Khắc Trung Phó chủ tịch  
Có tất cả 1073 công đoàn viên toàn ngành

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
Tô Minh Đương Chủ tịch
Có tất cả 16 công đoàn viên toàn cơ quan

 

 
Đơn vị chủ quản: PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HUYỆN U MINH
Địa chỉ: Khóm 01 - Thị trấn U Minh - Huyện U Minh - Tỉnh Cà Mau
Email: pgduminh.camau@moet.edu.vn Điện thoại: 07803.863070