CÁC TIỆN ÍCH KHÁC

Phim tư liệu

Albums ảnh

Ngày này năm xưa

Văn bản phòng

Sơ đồ site

Tìm kiếm

TRANG CHỦ » Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức


Trưởng phòng

STT Họ tên Phụ trách Điện thoại Hình ảnh
01 Trần Hoàng Lạc Phụ Trách chung
0907334254
 

Phó phòng

STT Họ tên Phụ trách Điện thoại Hình ảnh
01 Nguyễn Hữu Luân             Chuyên môn     
0918679924
 
02 Đặng Hương Giang Cơ sở vật chất
0944171727
 

Chuyên viên

STT Họ tên Phụ trách Điện thoại Hình ảnh
01 Nguyễn Quốc Danh Tổ chức cán bộ 0916577342  
02 Dư Thanh Hồng Hành chánh tổng hợp
0917234353
 
03 Huỳnh Minh Trung Kiểm định chất lượng GD 01234024026  
04 Nguyễn Quang Cảnh Kế toán    
05 Trần Hồng Cẩm Thủ quỹ 0918679907  
06 Trần Minh Trường Chuyên môn THCS
0949180752
07 Quách Thành Tạo Chuyên môn tiểu học 0919464012
08 Ngô Kim Đoan Chuyên môn mầm non
0943799444
09 Ngô Ngọc Diễm Kế toán
 
 
10 Tô Minh Đương Đoàn – Đội, Giáo dục thể chất,
Y tế học đường
0919410579
11 Phạm Hồng Như Nhân viên phụ trách văn thư
 
 
12 Nguyễn Nhựt Linh Xây dựng 0946777768  

 

 
Đơn vị chủ quản: PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HUYỆN U MINH
Địa chỉ: Khóm 01 - Thị trấn U Minh - Huyện U Minh - Tỉnh Cà Mau
Email: pgduminh.camau@moet.edu.vn Điện thoại: 07803.863070